TRAF.co.il

עורך דין דודי דויטש, יו"ר ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין

דודי דויטש, עו"ד

2019-2015 - יו"ר ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי-הדין.

2015-2013 - מ"מ יו"ר ועדת התעבורה של מחוז תל-אביב בלשכה.

2013-2011 - סגן יו"ר ועדת התעבורה של מחוז תל-אביב והמרכז בלשכה.

בנוסף משמש עו"ד דויטש בתפקידים ציבוריים נוספים, ביניהם חברות בוועדת הכספים ובוועדת המנגנון של לשכת עורכי הדין, וכן כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית ובחברות נוספות.

עורך דין דודי דויטש מבלה שעות רבות בבתי המשפט השונים לתעבורה בכל רחבי הארץ, במשרד הרישוי ובאגף התנועה של משטרת-ישראל.

עו"ד דויטש 'חי ונושם' את המערכת, ובקי בדינמיקה וביחסי הגומלין שבין הגופים הרלוונטים השונים הלוקחים בה חלק.

 

בזמנו הפנוי מרצה עו"ד דויטש בנושאי תעבורה ובטיחות בדרכים בפני ארגונים וחברות.

כ"כ מרצה עו"ד דויטש במוסדות אקדמיים, במוסדות הלשכה ובבתי-ספר, ללא שכר ובהתנדבות למען הקהילה. פניות תענינה בברכה.