מגבלות וענישה

נהג חדש

נהג המוציא רישיון נהיגה נחשב נהג חדש במשך תקופה של שנתיים.

למשך תקופה זו, מטיל החוק על הנהג החדש מגבלות מיוחדות ומכאן שנדרשת ממנו זהירות יתרה בכל הקשור בהקפדה על חוקי התנועה וכללי הבטיחות.

 

הדרישות הבולטות מנהג חדש הן...

1. הצמדת שלט "נהג חדש" לחלון הרכב האחורי,

2. הגבלת מספר הנוסעים שהוא רשאי להסיע עימו ברכב,

3. 'תקופת מבחן' בה נדרש לנהוג בפיקוח נהג מלווה.

בנוסף, על נהג חדש להימנע מעבירות חמורות, כפי שיפורט בהמשך.

 

ענישה מחמירה לנהג חדש

נהג חדש המורשע בעבירה חמורה עלול להתחייב בביצוע חוזר של מבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה), מבחן הנהיגה המעשי (טסט), ובמקרים מסוימים עלול להדרש על ידי משרד הרישוי לעמוד גם לבדיקה רפואית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד).

עד שישלים את כל התהליך כאמור, רישיונו ישלל ממנו, ועם השלמת התהליך הוא יחשב 'נהג חדש' למשך שנתיים נוספות.

 

מהן העבירות החמורות ביחס לנהג חדש?

להלן רשימה חלקית של עבירות הנחשבות חמורות עבור נהג חדש:

1. נהיגה ללא רישיון תקף,

2. אי עצירה לפני מסילת ברזל,

3. אי מתן זכות קדימה,

4. נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים,

5. עקיפה שלא כחוק,

6. נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק,

7. אי דיווח על תאונת דרכים,

8. אי מתן עזרה לנפגע תאונת דרכים,

9. נהיגה ללא מלווה.. ועוד.

 

ההבדלים בין נהג חדש לנהג צעיר

נהג חדש על פי הגדרת החוק הינו מי שוותק נהיגתו קצר משנתיים, וללא התניה לגבי גיל הנפקת רשיון הנהיגה.

 

חובת הליווי ותקופת הליווי

על פי תקנות התעבורה, נהג חדש כהגדרתו כאמור, מחויב בליווי נהג מלווה למשך תקופה של שלושה חודשים, תקופה בה יוכל להסיע נוסעים ללא הגבלה (בכפוף למגבלת דרגת רשיון הנהיגה ולמגבלת הרכב, כמצויין ברשיון הרכב).

 

הגבלת מספר הנוסעים המותר

עם סיום תקופת הליווי ועד תום שנתיים ימים ממועד הנפקת רשיון הנהיגה, או עד מלות לנהג 21 שנים - המוקדם מבניהם, יוכל הנהג החדש להסיע עד שני נוסעים בלבד.

נהג חדש שמלאו לו 21 שנים אינו מוגבל במספר הנוסעים שרשאי להסיע, כאמור. הגדרתו כ'נהג חדש' נועדה להצר צעדיו של הנהג טרם שצבר נסיון, וזאת בעקבות ריבוי תאונות הדרכים שנגרמו על ידי נהגים צעירים, ביחס לשיעורם באוכלוסיה.

 

נהג חדש על פי חברות הביטוח

לחברות הביטוח הגדרות משלהן ל'נהג חדש', הגדרות המשקפות את מידת הסיכון לתביעה אליה חושף הנהג החדש את החברה.

על פי רוב, נוהגות החברות המבטחות להתייחס באופן יחודי לנהגים המשתייכים לקבוצת הגיל שתחת 24, ולקבוע עבורם פרמיה מיוחדת. נהגים אלו מוגדרים ע"י החברות המבטחות כ'נהגים צעירים'.

מאחר ועלות פוליסת הביטוח נקבעת על פי מידת הסיכון שהיא מהווה עבור החברה המבטחת, הרי שפוליסת 'נהג צעיר' תהיה יקרה יותר מפוליסה 'רגילה'.

הפרדה זו בין סוגי הנהגים, על פי וותק נהיגתם מאפשרת לקבוע לכל אוכלוסיה מחיר פוליסה העומד ביחס ישר למידת הסיכון שמהווה הנהג הרלוונטי עבור החברה המבטחת, ומכאן שנהגים ותיקים (וזהירים) נהנים מפרמיה זולה יותר.

בעבר הייתה נהוגה פרמיה אחידה עבור כל הנהגים, מצב בו מימנו הנהגים הוותיקים ו\או הזהירים את הנהגים הצעירים ואת אלו המועדים לפורענות, ומכאן שינוי השיטה.

 

לסיכום

נהג חדש מוגדר בחוק כנהג בעל ותק נהיגה קצר מעשרים-וארבעה חודשים.

נהג צעיר לעומת זאת, הגדרתו לא מכח חוק, אלא מכח פוליסת ביטוח הרכב, והוא, מי שטרם מלאו לו עשרים-וארבע שנים.

המבטחות מציעות מסלולים מגוונים המוזילים את עלות הפוליסה. באמצעות השוואת מחירים ובעזרת סוכן ביטוח יכול כל נהג לאתר את הפוליסה המתאימה לו ביותר.