השוני בין העבירות - נהיגה בשכרות לעומת נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 

יש חשיבות לא מבוטלת, המתבטאת בחומרת הענישה המוגדרת בחוק לגבי כל אחת מהעבירות.

עונש המינימום הקבוע בחוק לנהג המורשע בעבירת נהיגה בשכרות עומד על שנתיים פסילה בפועל. עונש מינימום, כאמור, וזאת בנוסף לכל עונש אחר שבית המשפט עשוי להטיל עליו, כגון פסילה נוספת מותנית, קנס כספי, ועוד.

מנגד

המורשע בעבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול צפוי ככלל לפסילה לתקופה של שלושה חודשים. אף כאן, בית המשפט עשוי לראות צורך להטיל על המורשע עונשים נוספים, לצד הפסילה בפועל כאמור. 


יש לציין כי ישנם פרמטרים שונים העשויים להביא להקלת העונש, ובהם:

  • ליקויים וכשלים בעבודת המשטרה

  • קשיי התביעה להוכיח סעיפי אישום שונים

  • נסיבות אישיות שונות של הנאשם, אולם אלו אינם חלים תמיד, ומובן כי כל מקרה ידון לגופו.

 

יש לדעת, כי כמות האלכוהול המהווה את הרף המותר על פי החוק אינה מתייחסת לכמות המשקה הנצרכת על ידי השותה, ואף לא לכמות האלכוהול הנמצא באותו משקה, כי אם לכמות האלכוהול מהמשקה שנספג בדם, והניתן למדידה על ידי בדיקות שונות, ובהן זו המתבצעת באמצעות מכשיר ה'ינשוף', הנמצא בשימוש משטרת-ישראל.

 

לשותה עצמו אין כל יכולת או כלים להעריך את מידת כשירותו לנהוג. גם שתייה  בכמות מועטה, ואף הרגשת צלילות מלאה, אין בהן כדי לפסול אפשרות כי בדיקת כמות האלכוהול בדם תצביע על שכרות, כפי שזו הוגדרה בחוק.

 

חלוף הזמן אף הוא, אין בכוחו להביא בהכרח להתפוגגות האלכוהול ולהיעלמותו מן הדם. ניתן למצוא שאריות אלכוהול בכמות אסורה גם מספר שעות לאחר השתייה בפועל, ואף לאחר שנת לילה טובה. הרגשה אישית, כאמור, אין בה כדי להוות אינדיקציה למידת שכרות, או לכשירות לנהיגה. היא עשויה להטעות, ומוטב לא להסתמך עליה. 


שוני נוסף לעניין הגדרת השכרות ביחס לכמות האלכוהול הנצרך מתבטא בנתוניו הפיזיולוגיים של כל אדם ואדם. משתנים אינדיבידואליים שונים, ובהם מסת הגוף והקצב המטבולי מהווים מרכיבים מכריעים בנוסחת השכרות.

בדיקת שני נהגים ששתו כמות אלכוהול זהה לחלוטין, עשויה ללמד על מידת שכרות שונה. האחד עשוי להימצא שיכור ולהיתבע לדין, בעוד השני ישלח לביתו בברכת נסיעה טובה. 


הואשמתם בנהיגה בשכרות?

פנו אלינו בהקדם האפשרי, אנחנו לשירותכם.

צוות המשרד, דויטש עורכי דין, מתמחים בדיני תעבורה כבר מעל 50 שנה.

טלפון: 03-6419922