ראיון בערוץ 10
שימוש במצלמות 'דשבורד' ככלי ראייתי
ראיון בערוץ 10
מאגר ציבורי אינטרנטי לרישום נהגים פסולים מנהיגה
ראיון בערוץ 10
רפורמת ענישה בתעבודה
ראיון בתכנית 'סירנות', ערוץ 1
הכח הראייתי של צילום המצולם ע"י הנהג מתוך הרכב.
ראיון בערוץ 10
שימוש במצלמות דשבורד ככלי ראייתי
ראיון בערוץ YNET
ענישה מקלה